Koleksi: Dasar Pertukaran

Dasar pertukaran1. Keperluan


•Item yang dibeli dari ankersingapore.com SAHAJA;


•Item tidak digunakan sama sekali;


•Item tanpa kandungan yang hilang (termasuk hadiah percuma jika ada);


•Item dengan pembungkusan yang lengkap;


•Item dalam keadaan sempurna; dan


•Dalam tempoh 7 Hari bermula dari tarikh pembelian.2. Terma dan syarat untuk menggunakan Polisi Pertukaran kami


•Hanya pertukaran sekali sahaja dibenarkan;


•Pelanggan dikehendaki menambah nilai perbezaan harga jika barang gantian mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada item asal;


•Tiada bayaran balik jika barang gantian mempunyai nilai yang lebih rendah daripada item asal; dan


•Pemulangan untuk bayaran penghantaran pertukaran adalah pada kos pembeli melainkan dinyatakan sebaliknya oleh pasukan sokongan kami.Sila ambil perhatian bahawa pemulangan untuk bayaran balik TIDAK akan diterima.